نشانه های رشد طبیعی کودک در ده سالگی

نشانه های رشد طبیعی کودک در ده سالگی

عدم آگاهی والدین از نحوه رشد طبیعی کودک باعث سردرگمی و نگرانی برای والدین خواهد ‌گردید، بنابراین با آگاهی یافتن از ویژگی های رشد طبیعی کودک در ده سالگی می‌توان از این سردرگمی ها و نگرانی ها آسوده شد. در زیر به طور خلاصه به ویژگی های طبیعی که کودک در سن ده سالگی باید به آنها دست یابد اشاره می شود:

 1. تلقی حرف پدر و مادر را به عنوان قانون و لزوم اطاعت از آن
 2. رفتار صمیمی و با محبت با دیگران
 3. افزایش نرمی و انعطاف بیشتر در رفتار
 4. افزایش قابلیت برای استقلال
 5. تمایل به انجام کارها و مشغول بودند
 6. افزایش توانایی های ذهنی و شناختی
 7. درک روابط بین بدیده ها
 8. کسب توانایی استدلال کردن
 9. توانایی فهم روابط سلسله مراتبی بین اشیا و پدیده ها و قوانین حاکم بر آنها

شما هم می توانید تجربیات مثبت و منفی خود را درباره ویژگی های طبیعی رشد فرزند در ده سالگی و طریقه رابطه با او را در پایین همین صفحه با دیگر خانواده ها به اشتراک بگذارید. در عین حال می توانید با اشتراک گذاری این مطلب با دیگران به دوستان خود آگاهی هدیه دهید. در شبکه های اجتماعی هم پیگیر اخبار ویکی بیبی باشید.

رشد طبیعی کودک در نه سالگی

رشد طبیعی کودک در نه سالگی

عدم آگاهی والدین از نحوه رشد طبیعی کودک باعث سردرگمی و نگرانی برای والدین خواهد ‌گردید، بنابر این با آگاهی یافتن از ویژگی های رشد طبیعی کودک در نه سالگی می‌توان از این سردرگمی ها و نگرانی ها آسوده شد. در زیر به طور خلاصه به ویژگی های طبیعی که کودک در سن نه سالگی باید به آنها دست یابد اشاره می شود:

 1. آرام تر می شود
 2. افزایش هماهنگی چشم و دست و پا
 3. به کار بردن زبان برای انتقاد از افکار و نظریات دیگران و بیان اندیشه و احساسات خود
 4. اتمام سن گوش دادن به قصه ها و افزایش علاقه به خواندن کتاب
 5. دستیابی به توانایی تفکر منطقی و علاقه‌مندی به گردآوری مجموعه ها
 6. تلاش در جهت تکمیل مهارت های خود
 7. قابلیت بسیار جهت استقلال او دیگر معتقد است که بزرگ شده و والدین نباید به و ریاست کند
 8. بیشتر شدن ارزش دوستان نسبت به والدین
 9. تمایل به انجام کارهای گروهی و دسته جمعی
 10. جدایی بین پسران و دختران و تشکیل گروه‌های مستقل برای هر جنس

شما هم می توانید تجربیات مثبت و منفی خود را درباره ویژگیهای طبیعی رشد فرزند در نه سالگی و طریقه رابطه با او را در پایین همین صفحه با دیگر خانواده ها به اشتراک بگذارید. در عین حال می توانید با اشتراک گذاری این مطلب با دیگران به دوستان خود آگاهی هدیه دهید. در شبکه های اجتماعی هم پیگیر اخبار ویکی بیبی باشید.

رشد طبیعی کودک در هشت سالگی

رشد طبیعی کودک در هشت سالگی

عدم آگاهی والدین از نحوه رشد طبیعی کودک باعث سردرگمی و نگرانی برای والدین خواهد ‌گردید، بنابر این با آگاهی یافتن از ویژگی های رشد طبیعی کودک در هشت سالگی می‌توان از این سردرگمی ها و نگرانی ها آسوده شد. در زیر به طور خلاصه به ویژگی های طبیعی که کودک در سن هشت سالگی باید به آنها دست یابد اشاره می شود:

 1. توجه به دنیای بیرون از خود
 2. مشکل نبودن هیچ کاری از نظر او و مقاومت در برابر دشواری ها و مشکلات
 3. ایجاد و تقویت حس مبارزه طلبی
 4. تصورش از توانایی اش بیشتر از قدرت واقعی اش است
 5. طرح کلمات عامیانه که نشان دهنده تماس های اجتماعی بیشتر است
 6. تلفظ صحیح جملات و کلمات
 7. تفاوت قائل شدن بین واقعیت و خیال
 8. لذت از کارهای تازه
 9. پر جنب و جوش و فعال
 10. اهمیت شکست برای اش زیاد شده و سریع در مقابل آن عکس العمل نشان می دهد
 11. شکل گیری ترس ها ی بی اساس و توهم زا مثل تاریکی و حیوانات وحشی
 12. آمادگی بیشتر برای دوست یابی
 13. علاقه به حضور در جمع بزرگسالان
 14. به کنار گذاشتن جاندارپنداری اشیاء که از سن ۳ یا ۴ سالگی در ذهن او شکل گرفته بود.

رشد طبیعی کودک در هفت سالگی

رشد طبیعی کودک در هفت سالگی

عدم آگاهی والدین از نحوه رشد طبیعی کودک در هفت سالگی باعث سردرگمی و نگرانی برای والدین خواهد ‌گردید، بنابر این با آگاهی یافتن از ویژگی های رشد طبیعی کودک در هفت سالگی می‌توان از این سردرگمی ها و نگرانی ها آسوده شد. در زیر به طور خلاصه به ویژگی های طبیعی که کودک در سن هفت سالگی باید به آنها دست یابد اشاره می شود:

 1. آرام تر می شود و در خود فرو می رود.
 2. افزایش دقت و حس تعادل و توازن
 3. علاقه مندی پسران به فوتبال و ورزش های پسرانه و علاقه دختران به جهیدن و جنب‌وجوش کردن
 4. هوشیاری در برابر خطرات محیط اجتماعی
 5. علاقه به مداد نوک تیز و تراشیده شده
 6. علاقه به مطالعه
 7. علاقه به تلویزیون تماشاکردن
 8. قوت مفاهیم اخلاقی در ذهن کودک
 9. اهمیت قائل شدن به قوانین و مقررات بازی
 10. حس عدم تعادل و ناپایداری روحی

رشد طبیعی کودک در شش سالگی

رشد طبیعی کودک در شش سالگی

عدم آگاهی والدین از نحوه رشد طبیعی کودک باعث سردرگمی و نگرانی برای والدین خواهد ‌گردید، بنابراین با آگاهی یافتن از ویژگی های رشد طبیعی کودک در شش سالگی می‌توان از این سردرگمی ها و نگرانی ها آسوده شد. در زیر به طور خلاصه به ویژگی های طبیعی که کودک در سن شش سالگی باید به آنها دست یابد اشاره می شود:

 1. گاهی اوقات کودک سرکش و گستاخ می شود
 2. رفتارش تقریبا شبیه رفتارش در دو و نیم سالگی میشود
 3. احساساتی دوگانه پیدا می کند لحظه ای دوست دار یک شخص و لحظه ای بیزار از او
 4. گذراندن دوران حساس در مقابل بیماری‌های مختلف
 5. در عین چابکی و فعالی بی قرار و ناآرام است
 6. پرداختن به جنگ و گریز به هنگام بازی
 7. ارتباط با تلفن و سایر وسایل الکترونیکی
 8. لکنت زبان بیشتر در پسران
 9. علاقه به شنیدن وقایع کودکی خودش
 10. درک مفاهیمی چون چپ و راست
 11. لذت از نقاشی و رنگ بردازی
 12. جسارت و سرسختی
 13. حساس بودن به آنچه در محیط اطراف اش می گذرد

شما هم می توانید تجربیات مثبت و منفی خود در رابطه با شش سالگی فرزندانتان را در پایین همین صفحه با دیگر خانواده ها به اشتراک بگذارید. در شبکه های اجتماعی هم پیگیر اخبار ویکی بیبی باشید.

رشد طبیعی کودک در پنج سالگی

رشد طبیعی کودک در پنج سالگی

عدم آگاهی والدین از نحوه رشد طبیعی کودک باعث سردرگمی و نگرانی برای والدین خواهد ‌گردید، بنابر این با آگاهی یافتن از ویژگی های رشد طبیعی کودک در پنج سالگی می‌توان از این سردرگمی ها و نگرانی ها آسوده شد. در زیر به طور خلاصه به ویژگی های طبیعی که کودک در سن پنج سالگی باید به آنها دست یابد اشاره می شود:

یک تکامل بیشتر حرکات و کسب تعادل
۲ همانند سازی رفتار بزرگسالان
۳ پرداختن به اعمالی چون شانه زدن و مسواک زدن چهار پایان دوران تندروی
۴ سالگی و رسیدنش به رفتار متعادل و آرام تر
۵ قابل اعتماد پایدار و سازگار بودن
۶ کشیدن تصاویر ساده از روی مدل
۷ در آغاز نقاشی می داند چه می خواهد بکشد
۸ شناسایی بهتر رنگ ها
۹ طرح سوالات مختلف
۱۰ کامل بودن ساختمان جملات و رعایت قوانین دستور زبان
۱۱ پرتوقعی در روابط خود با دیگران
۱۲ توانایی کمک به والدین در مراقبت از کودکان کوچکتر

شما هم می توانید تجربیات خود را در باره رشد طبیعی کودک در پنج سالگی را در پایین همین صفحه با دیگر خانواده ها به اشتراک بگذارید. در شبکه های اجتماعی هم پیگیر اخبار بیبی پرو باشید.

رشد طبیعی کودک در چهار سالگی

رشد طبیعی کودک در چهار سالگی

عدم آگاهی والدین از نحوه رشد طبیعی کودک باعث سردرگمی و نگرانی برای والدین خواهد ‌گردید، بنابر این با آگاهی یافتن از ویژگی های رشد طبیعی کودک در چهار سالگی می‌توان از این سردرگمی ها و نگرانی ها آسوده شد. در زیر به طور خلاصه به ویژگی های طبیعی که کودک در سن چهار سالگی باید به آنها دست یابد اشاره می شود:

 1. دقیق‌تر و ظریفتر شدن رفتار کودک
 2. توانایی بالا و پایین رفتن از پله ها
 3. نشستن روی صندلی به مدت طولانی تر
 4. انجام کارهای شخصی و ساده خود مثل بستن دکمه و لباس پوشیدن
 5. افزایش کنجکاوی
 6. شکل‌گیری تخیلات
 7. داستان سازی و بیان آن
 8. خراب کردن اشیا به منظور یادگیری
 9. ناپایداری و متغیر بودن حالات عاطفی
 10. بیان کلمات جدید
 11. فعال بودن از لحاظ تکلم و طرح سوالات زیاد
 12. استفاده زیاد از ضمیر من
 13. روابط اجتماعی متقابل با کودکان دیگر
 14. نشان دادن علاقه بیشتر از قبل به بازی های گروهی
 15. حرف گوش ندادن و سرپیچی کردن از دستورات

شما عزیزان هم می توانید تجربیات مثبت و منفی خود را درباره رشد طبیعی کودک در چهار سالگی و ویزگیهای طبیعی کودک در این سن در پایین همین صفحه به دیگر خانواده ها به اشتراک بگذارید. در شبکه های اجتماعی هم می توانید پیگیر آخرین اخبار ویکی بیبی باشید.

رشد طبیعی کودک در سه سالگی

رشد طبیعی کودک در سه سالگی

عدم آگاهی والدین از نحوه رشد طبیعی کودک باعث سردرگمی و نگرانی برای والدین خواهد ‌گردید، بنابر این با آگاهی یافتن از ویژگی های رشد طبیعی کودک در سه سالگی می‌توان از این سردرگمی ها و نگرانی ها آسوده شد. در زیر به طور خلاصه به ویژگی های طبیعی که کودک در سن سه سالگی باید به آنها دست یابد اشاره می شود:

 1. افزایش مهارت های حرکتی
 2. توانایی رسم دایره و خطوط منظم
 3. دانستن نام خود و بیان آن
 4. به کاربردن پرسش هایی مثل چی و کجا
 5. بیان جملات ساده هر چند با لکنت
 6. مهارت های حرکتی غیر ظریف
 7. وابستگی عاطفی به بزرگسالان آشنا
 8. شناسایی رنگها
 9. افزایش گنجینه لغات
 10. بیان مکالمات ساده
 11. افزایش کنجکاوی نسبت به کشف محیط
 12. رشته رفتار اجتماعی
 13. توانایی یاری رساندن محدود به دیگران
 14. آشنایی با مفاهیم یا کلمات یشتر هر چند که نمی تواند بیان کند
 15. بازی و مشارکت با سایر کودکان

شما هم می توانید تجربیات خود در باره رشد کودک در سه سالگی در پایین همین صفحه با دیگر خانواده ها به اشتراک بگذارید. در شبکه های اجتماعی نیز همراه ویکی بیبی باشید.

رشد طبیعی کودک در یک سالگی

رشد طبیعی کودک در یک سالگی

عدم آگاهی والدین از نحوه رشد طبیعی کودک باعث سردرگمی و نگرانی برای والدین خواهد ‌گردید، بنابر این با آگاهی بخشی از ویژگی های رشد طبیعی کودک در یک سالگی می‌توان از این سردرگمی ها و نگرانی ها آسوده شد. در زیر به طور خلاصه به ویژگی های طبیعی که کودک در سن یک سالگی باید به آنها دست یابد اشاره می شود:

 1. راه رفتن با کمک دیگران
 2. چنگ زدن
 3. افزایش ادراک از شکل ها یه هندسی و اعداد ریاضی
 4. توجه به اشیاء گرد و چرخان
 5. ابراز علاقه به سخن گفتن
 6. ادای کلمات ساده چند حرفی
 7. درک معنی برخی از مفاهیم
 8. تکرار کلماتی که باعث خنده دیگران می شود
 9. علاقه به بازی کردن با اشیا مختلف
 10. علاقه به پرتاب کردن اشیا مختلف
 11. سعی در فهماندن منظور خود با اشاره و یا با گفتن
 12. اجرای دستورات ساده
 13. نوپای شما هر چه بیشتر به تنهایی غذا می خورد و مقدار کمتری از غذا را می ریزد.
 14. او می تواند دستش را برای رساندن غذا به دهان بچرخاند
 15. او از پرتاب کردن اشیا لذت می برد،
 16. می تواند با مداد خط بکشد، و
 17. قادر است دو مکعب را در دستش بگیرد.

و البته این لیست می تواند ادامه داشته باشد.

رشد حرکتی در یک سالگی

اگر فقط یک دست نوزاد خود را بگیرید، او می تواند راه برود. وقتی می خواهد چهار دست و پا حرکت کند این کار را روی کف دست ها و پاهایش، بسیار شبیه به نحوه ی حرکت خرس، انجام می دهد. تشویق کنید به طرف شما بیاید. زمانی که نوزادتان به یکی از وسایل خانه چنگ زده است، با فاصله ی کمی از او بنشینید، بازوان خود را بگشایید، نام او را صدا بزنید، و از او بخواهید به طرف شما بیاید.

شما می توانید تجربه های خود را درباره کودکان در یک سالگی در پایین همین صفحه با دیگر خانواده ها به اشتراک بگذارید. مثلا می توانید غذاهایی بدهید تا با قاشق بخورد اگر بیشتر اوقات غذاهای جامدی به کودک بدهید که به قاشق می چسبند و به سادگی نمی ریزند، او تشویق می شود مستقل غذا بخورد. در شبکه های اجتماعی هم همراه ویکی بیبی باشید.

روانشناسی رشد

روانشناسی

هرگاه فردی نسبت به دنیای بیرونی خودش کنش و واکنشی از خود نشان دهد می‌گویند رفتاری از او سر زده است. علم روانشناسی به مطالعه ریشه ها و نتایج این رفتار می ‌پردازد.

روانشناسی رشد

روانشناسی رشد علمی ست که جریان تحولات و تغییرات جسمی ذهنی عاطفی اجتماعی و اخلاقی فرد را در طول عمر رشد بررسی می کند

عوامل موثر در رشد کدامند؟

برخی از دانشمندان که بر رشد مرحله ای کودک تاکید دارند معتقدند که اساس آن تداوم رشد مرحله ای تحت تاثیر عوامل همگانی زیستی و ژنتیکی صورت می‌گیرد گروه دیگر از زبان شناسان که تنها به تداوم تدریجی رشد در تمام دوران زندگی فرد معتقد می‌گویند که اساس آن عوامل اجتماعی و تجارب آدمی است که تعیین کننده تغییرات رشد در است همچنین اعتقاد دارند که حاصل یادگیری کودک است

هدف های روانشناسی رشد کدامند؟

 •  تعیین و بررسی مقیاس های مناسب برای هر یک از مراحل رشد در دوره های مختلف زندگی مثل اینکه در یک سالگی کودک باید قادر به راه رفتن باشد در ۲ سالگی باید قادر به تکلم باشد قبل از راه رفتن سینه خیز رفتن را تجربه نموده باشد این موارد تحت عنوان مقیاس مناسب برای سنین ۱۱ تا ۲ سالگی می باشد
 •  با تعیین نسبت های مناسب برای هر یک از مراحل رشد مانند ارتباط قد کودک با سن زمانی کودک می توان میزان رشد بدنی و عقلی او را تعیین نمود بدین معنا که کودک به هنجار و سالم در هنگام تولد از طول قد ۴۲ تا ۵۵ سانتیمتر برخوردار است به همین نسبت در سنین ۱ سالگی ۲ سالگی تا چه میزان به رشد و تحول دست یافته که از نظر قد و وزن تطابق در رشت مشاهده می گردد و می توان طول قدم را در بزرگسالی حجم تعیین مراحل مختلف رشد می‌توانند در درک و فهم اصلی مانند تفکر و تخیل و یادآوری رفتارهای دوران کودکی تا مرحله ی نوجوانی و بلوغ و بزرگسالی موثر باشد
 •  اطلاع از نیازها کاستی ها و شایستگی ها
 • شناخت کودکان و نوجوانان در سنین مختلف
 • پی بردن به چگونگی تفاوت‌های روشنی بین فردی
 •  توضیح و تفسیر الگوهای رفتاری
 •  اطلاع از مراحل رشد و برنامه ریزی برای آموزش و پرورش
 •  یکی از مزایای مطالعه و هدفم این است که می توان کودک غیر عادی را از کودک هادی شناسایی کرد و به درمان پرداخت

به نظر شما آگاهی از روانشناسی رشد چه کمکی می تواند به بهبود و ارتقای زندگی خانواده ها کند؟ نظرات خود را در پایین همین صفحه با دیگر خانواده ها به اشتراک بگذارید. در شبکه های اجتماعی هم همراه ویکی بیبی باشید.